Previous slide
Next slide

Installatie van speeltoestellen – installatie van sporttoestellen

Installatie van speeltoestellen – installatie van sporttoestellen

Installatie van speeltoestellen - installatie van sporttoestellen, installatie door professionals

Professionele speeltoestellen en sporttoestellen moeten veilig en volgens de instructies van de fabrikant gemonteerd en geïnstalleerd worden. Alleen dan is de veiligheid van uw speeltuin gegarandeerd.

Met onze jarenlange ervaring zijn we zonder twijfel de partner bij uitstek voor de installatie van speeltoestellen of installatie van sporttoestellen.
We hebben ervaring met alle soorten toestellen, heel wat merken en ook verschillende omvangen. Geen klus die wij niet aankunnen.
Alles wordt volgens de geldende veiligheidsnormen geïnstalleerd. Ook wanneer u reeds uw toestel(len) aangekocht heeft, verzorgen we graag de installatie van speeltoestellen. Niet alleen installatie van speeltoestellen,maar ook installatie van sporttoestellen kan door ons uitgevoerd worden.

Advies en begeleiding

Installatie van speeltoestellen en installatie van sporttoestellen vergt heel wat kennis en ervaring.
Onze installateurs zijn op de hoogte van alle veiligheidseisen en zorgen ervoor dat de veiligheidszones van de sport- en speeltoestellen en de valhoogtes gerespecteerd worden bij de installatie. Ze geven ook advies indien er na de installatie van speeltoestellen of installatie van sporttoestellen nog aanpassingen moeten gebeuren aan de valzones of we kunnen de aanpassingen zelf uitvoeren.

Installeert u liever zelf? Ook bij zelfstandige installatie van speeltoestellen of zelfstandige installatie van sporttoestellen zorgen we voor advies en begeleiding. We geven advies over de montage, veiligheidszones, valondergronden, … .
We kunnen een installateur een halve dag of dag op de werf voorzien voor het op weg helpen met de installatie. Bij complexe installaties van speeltoestellen of complexe installaties van sporttoestellen kunnen we ook voor assistentie op de werf zorgen.

Demontage en installatie bestaande toestellen

Ook voor demontage en verplaatsing van bestaande speeltoestellen naar een nieuwe locatie staan we u graag bij. Eerst voeren we een inspectie uit om de haalbaarheid van de demontage en verplaatsing van de speeltoestellen in te schatten. We bekijken ook als er eventueel nieuwe onderdelen nodig zijn. Vervolgens wordt een offerte opgemaakt.

Na de installatie van speeltoestellen kan er een keuring voorzien worden.
Voor meer informatie over inspecties, keuringen en opmaak van een risico-analyse, klik hier.

Heeft u vragen over de installatie van speeltoestellen of installatie van sporttoestellen, of had u graag een offerte ontvangen? Neem dan contact op met ons en vraag een offerte of meer informatie aan.