Previous slide
Next slide

Inspectie en keuring

Inspectie en keuring

Maatregelen die de veiligheid van je speeltuin garanderen

Voor de ingebruikname van een speeltuin moeten er nog een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden zodat de speeltuin veilig gebruikt kan worden.

De uitbater van de speeltuin is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud.
Om deze veiligheid te garanderen moet er een risicoanalyse gedaan worden en moeten de speeltoestellen aan een aantal verplichtingen voldoen. Verder is er regelmatig onderhoud nodig en moeten er periodieke keuringen gedaan worden.

Niet alleen de speeltoestellen, maar ook de ondergronden moeten voldoen aan de geldende Europese Normen.
Hiervoor kan er een HIC-test gedaan worden. Deze test meet de valdempende eigenschappen van de ondergrond en er wordt bekeken als deze voldoet aan de valhoogte van het speeltoestel.

Ook hier kunnen we bijstaan met advies, maar ook met de uitvoering van de risicoanalyse en periodieke keuringen.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Economie.